Arsip

Posts Tagged ‘terorisme’

Terorisme jeung Kamiskinan

Terorisme dibalukarkeun alatan tina kasenjangan jeung kateuadilan sosial, kamiskinan, jeung kakuciwaan. Hal eta bisa di bebenah ku gawe urang sarerea anu soson-soson dina ngabarantas kamiskinan di nagara urang ieu. Mudah-mudahan.
Advertisements