Diajar Blog Di Desa Ciburial

Poe Minggu isuk-isuk di bale Desa Ciburial, tos ngempel sababaraha jalmi. Aya pameget aya istri.

Aranjeuna bade ngalajeng kagiatan anu tos dilaksanakeun sababaraha minggon kapengker. Kagiatanna nyaeta, Diajar Internet bareng di Bale Desa Ciburial.

image

foto kagiatan

Catetan : Posting ieu dina raraga nyobian ngaposting tulisan di wordpress ngangge hape.

Advertisements

Tukul Arwana Hayang Urang Désa Paham Internet

7 Nopémber 2011 1 comment

Saha jelema anu panglobana ngapromosikeun laptop sacara umum, jawabannya meureun lain agen promosi produk-produk éléktronik, tapi Tukul Arwana.

Enya, salah sahiji kecap-kecap anu pohara dipikawanoh ku masarakat lega ti pelawak kasebut nyaéta “kembali ke laptop” anu mindeng diucapkannya waktu jadi host dina hiji acara di télévisi Trans7 saban peuting. Tapi Tukul ogé weruh yén masarakat di pilemburan ayeuna arang kénéh anu ngagunakeun laptop.

Read more…

Carita Pondok (Carpon)

23 Oktober 2011 1 comment

Carita pondok mangrupa salah sahiji sastra anu geus jadi bagian penting konsumsi pamaca ayeuna. Ngan saeutik Koran sarta majalah di dunya anu henteu mintonkeun carita pondok minangka salah sahiji materi eusina. Tapi pikeun masarakat awam anu henteu icikibung dina panalungtikan sastra kacida hese neang sarta nalungtik kasang tukang kalahiran, perkembangan sarta inohong-inohong carita pondok dunya.

Read more…

Katagori:Sunda Tag:, , , ,

Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

15 Agustus 2011 1 comment

Ku: RH. Tarmidzi

Manusa teh hamba Alloh. Ku kituna hirup kumelendang di dunya teh mibanda amanah. Ngalaksanakeun amanah ti Gusti Nu Mahasuci teh tangtuna oge teu gampil. Komo deui apanan dina diri manusa teh tumerap dua sipat, boh sipat hade boh sipat goreng. Tapi kitu, manusa kudu bisa ngaoptimalkeun sipat hade nu aya dina dirina sangkan bisa jadi manusa anu dipikaasih tur dipikaayah ku Alloh SWT. Jadi manusa anu mulya mungguh Alloh.

Ku kituna nu namina kaimanan sareng katakwaan teh kedah teras dironjatkeun, sakumaha anu kaunggel dina Al-Qur’an surat Al-Hujurot (49) ayat 13, “…Inna akromakum ‘indallohi atqookum…” (Saestuna anu pangmulyana di antara maraneh di sagedengeun Alloh teh nyaeta anu pangtakwana).

Read more…

Katagori:Cahaya, Refleksi Tag:, , ,

Sekebuluh Guyub Keneh [video]

20 Désémber 2010 Tunda talatah

Kampung Sekebuluh nyaeta salah sahiji kampung di Desa Ciburial Kacamatan Cimenyan. Anu Mana berbatasan langsung jeung Resort Dago Pakar (Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan). Sekebuluh diwangun ku 4 RT. Sekebuluh disebut oge  RW 04 Desa Ciburial.

Kecap “sekebuluh” diwangun tina dua kecap Sunda, nyaéta seke anu hartinya cinyusu, sarta buluh ngaran awi, jadi hartina kurang leuwih cinyusu anu asalna tina awi buluh.

Read more…

SMS Lebaran Sunda – Edisi 1

25 Agustus 2010 2 pairan

Dihandap ieu sababaraha conto SMS Lebaran Idul Fitri dina Bahasa Sunda:

Read more…

Lima Film Sihir Sapanjang Mangsa (2)

magic-film Tulisan ieu mangrupakeun tulisan samemehna anu judulna Lima Film Sihir Sapanjang Mangsa (1). Tah ieu oge eusina ampir sarua, nyaeta ngeunaan Film-film sihir atawa anu aya unsur magic-na anu laris sapanjang mangsa. Jadi mun dihijikeun antara tulisan samemehna jeung tulisan ieu, aya sapuluh film.

1. Back to Future

Film ngalalana waktu ieu meunang Oscar pikeun Best Sound Efek. Anu ditonjolkeun, carita ngalalana Doc sarta Marty Mcfly ngaliwatan pitulung mesin waktu ieu kacida populer di erana. Bukti kasuksesan séjénna, film ieu aya dua sekuel terusanna.

Read more…